Машина за плазмено рязане Скорпион 1

Скорпион 1.1 е здрава индустриална CNC плазмена машина ,изградена от маркови компоненти  за натоварен режим на работа, за да работи десетилетия на ненадмината производителност на рязане. Тази CNC плазмена машина е предназначена за клиенти, които изискват здрава CNC машина за рязане с индустриално качество, с не повече от един плазмен резак и една горелка за  газо-кислородно рязане .

Машина за плазмено рязане Скорпион 1

Скорпион 1.1 може да бъде конфигуриран с маса за рязане във вода .
Наред с това машината е конфигурирана с РС базирано CNC управление и специализирани контролери, мощни AC серво двигатели, безлуфтови скоростни кутии ,за по висока прецизност ,маркови линейни водачи за задвижване на всички оси гарантиращи прецизния контрол на движението и точността.

машина за плазмено рязане на тръби

Скорпион 2 е здрава индустриална CNC плазмена машина ,изградена от маркови компоненти  за натоварен режим на работа, за да работи десетилетия с ненадмината производителност на рязане. Тази CNC плазмена машина е предназначена за клиенти, които изискват здрава CNC машина за рязане с индустриално качество, с не повече от един плазмен резак и един газо-кислородно рязане факел. Скорпион 2 може да бъде конфигуриран за рязане на стоманени тръби или за рязане на стоманени тръби и кух профил.

машина за плазмено рязане на тръби

Наред с това машината е конфигурирана с РС базирано CNC управление и специализирани контролери, мощни AC серво двигатели, безлуфтови скоростни кутии ,за по висока прецизност ,маркови линейни водачи за задвижване на всички оси гарантиращи прецизния контрол на движението и точността.

машина за плазмено рязане скорпион 3

Скорпион 3 е  CNC плазмена машина ,изградена от маркови компоненти  за ненатоварен режим на работа, за да работи много добрес висока производителност на рязане. Тази CNC плазмена машина е предназначена за клиенти, които изискват CNC машина за рязане на единични детайли или дребни серии, с не повече от един плазмен резак и една горелка за  газо-кислородно рязане.

Lмашина за плазмено рязане скорпион 3

Скорпион 3 може да бъде конфигуриран с маса за рязане с най различни размери и дори с такава за рязане във вода .Попитайте ни...
Наред с това машината е конфигурирана с РС базирано CNC управление и специализирани контролери, мощни AC серво двигатели, безлуфтови скоростни кутии ,за по висока прецизност ,маркови линейни водачи за задвижване на всички оси гарантиращи прецизния контрол на движението и точността.